27 april | The Skatalites + Afterparty: SKArtacus

Theskatalites_Ernesto'sPopcantina_2022
27 april | The Skatalites + Afterparty: SKArtacus
 
The Skatalites komen!
Ongelooflijk, ja het is ons gelukt! The Skatalites (dé absolute no. 1 Jamaicaanse skaband die sinds 1964 actief is) komen naar Sittard op 27 april 2022.
 
Al 55 jaar spelen zij dus. Dit is een monument! Ze zijn – onder meer – als studioband te horen op de vroegste opnames van Bob Marley and the Wailers en op de platen van Prince Buster. Ze brachten ook hun eigen, instrumentale, materiaal uit. Hun versie van het thema uit de film Guns of Navarone bijvoorbeeld was de eerste plaat van een Jamaicaanse groep die in Engeland in de hitlijsten belandde.
De band bestaat verder nog uit het oorspronkelijke lid Lester ‘Ska’ Sterling aka Mr. Versatile (altsax) en is aangevuld met een nieuwe generatie muzikanten. Soms geven andere ska- en reggae-pioniers tijdens een Skatalites-concert een gastoptreden. Voorbeelden zijn Desmond Dekker of Lord Tanamo, om The Man With The Big Trombone te zingen: een lied waarvan Tanamo de tekst schreef en waarin de nog steeds niet vergeten Don Drummond wordt geëerd. Wie weet wie ze mee naar Sittard brengen.
N.B. Dit feest wordt afgemaakt door de Sittardse skanibalen van SKArtacus. Afterparty verzekerd. Twee bands dus voor (alweer) een belachelijk lage toegangsprijs. Let op! Wie het eerst een kaartje koopt, is zeker van de inkom. Want vol is ECHT vol.
De zaak gaat om een uur of zes open; die Jamaicanen komen rond acht uur, half negen (showtime). Nu hun optreden betreedt SKArtacus het podium (hoe laat, is nog volkomen onbekend). Regel je kaarten snel (geen gastenlijst).
 
 
The Skatalites kommen!
Unglaublich, ja, es ist uns gelungen. Die Skatalites (die absolute Nr. 1 der jamaikanischen Skabands, die seit 1964 aktiv ist) kommen, dem 27. April 2022, nach Sittard.
 
Sie spielen also seit 55 Jahren. Die Band ist ein Denkmal! Sie sind unter anderem als Studioband auf den ersten Aufnahmen von Bob Marley und den Wailers und auf den Platten von Prince Buster zu hören. Sie veröffentlichten auch ihr eigenes Instrumentalmaterial. Ihre Version des Themas aus dem Film Guns of Navarone war zum Beispiel die erste Aufnahme einer jamaikanischen Gruppe, die in den Charts in England landete.
Die Band besteht auch aus dem ursprünglichen Mitglied Lester “Ska” Sterling aka Mr. Vielseitig (Altsaxophon) und wurde durch eine neue Musikergeneration ergänzt. Manchmal geben andere Ska- und Reggae-Pioniere einen Gastauftritt während eines Skatalites-Konzerts. Beispiele sind Desmond Dekker oder Lord Tanamo, um den Mann mit der großen Posaune zu singen: ein Lied, von dem Tanamo den Text schrieb und in dem der immer noch vergessene Don Drummond gewürdigt wird. Wer weiß, wen sie nach Sittard bringen.
NB Diese Party wird von den Sittard-Skanibals aka SKArtacus vervollständigt. Versicherte Afterparty. Zwei Bands zu (wieder) einen lächerlich günstigen Eintrittspreis. Bitte beachten Sie! Wer zuerst ein Ticket kauft, ist sich des Eintritts sicher. Weil voll WIRKLICH voll ist. Ernesto’s öffnet um sechs Uhr; die Jamaikaner kommen gegen acht Uhr, halbneun (showtime). SKArtacus betritt danach die Bühne (zu welcher Zeit ist nicht bekannt). Ordnen Sie Ihre Tickets schnell (keine Gästeliste).
 
The Skatalites are coming!
Incredibly, yes we succeeded. The Skatalites (the absolute no. 1 Jamaican ska band that has been active since 1964) come to Sittard on April 27th 2022.
 
They have been playing for 55 years! This is a monument. They can be heard – among other things – as a studioband on the earliest recordings of Bob Marley and the Wailers and on the records of Prince Buster. They also released their own instrumental material. Their version of the theme from the movie Guns of Navarone, for example, was the first record of a Jamaican group that ended up in the charts in England.
The band also consists of the original member Lester “Ska” Sterling aka Mr. Versatile (alto sax) and has been supplemented by a new generation of musicians. Sometimes other ska and reggae pioneers give a guest appearance during a Skatalites concert. Examples are Desmond Dekker or Lord Tanamo, to sing The Man With The Big Trombone: a song of which Tanamo wrote the text and in which the still-forgotten Don Drummond is honored. Who knows who they bring to Sittard.
N.B. This party is completed by the Sittard skanibals of SKArtacus. Insured afterparty. Two bands for (again) a ridiculously low admission price. Pay attention! Whoever buys a ticket first is sure of the entrance. Because full is REALLY full.
The place opens at six o’clock; those Jamaicans start around eight, half past eight (showtime). After their performance, SKArtacus is on stage (what time is still completely unknown). Arrange your tickets quickly (no guest list).

Event : live music

Tijd :  DOORS OPEN AT 18:00 PM

         SHOW STARTS AT 20:00 PM

Genre : Ska

Website : skatalites

Facebook : The Skatalites @ Ernesto’s Popcantina

Entree aan de deur : 17,50

Entree voorverkoop Ernesto’s : 15,00

Online ticket : klik hier


Wil je zelf met je band spelen op het podium bij Ernesto’s, neem dan contact met ons op via : voor live bands en artiesten, en voor DJ acts.

Het kan zijn dat bij bepaalde evenementen de keuken gesloten is en er dus geen reserveringen gedaan kunnen worden in het restaurant. Check even de site van het restaurant of dit voor dit evenement ook geldt.